Giúp việc theo giờ

Giúp việc làm các công việc dọn nhà, nấu ăn, rửa bát… theo khung giờ đăng ký.

Tạp vụ văn phòng

Dịch vụ người tạp vụ dọn dẹp văn phòng, lau chùi và trang trí văn phòng theo khung giờ đăng ký.

Vệ sinh nhà ở

Dọn dẹp nhà ở, tổng vệ sinh lau chùi theo nhu cầu hoặc theo định kỳ.

Về chúng tôi

Dịch vụ giúp việc Cô Ba

Sứ mệnh của chúng tôi: “Thay đổi cuộc sống phụ nữ Việt”

Chúng tôi mong muốn tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho phụ nữ Việt, bao gồm cả những người phụ nữ thành thị hiện đại bận rộn và những người phụ nữ tại các làng quê Việt Nam.

 • Phụ nữ nông thôn nghèo sẽ có công việc và thu nhập tốt.
 • Phụ nữ thành thị sẽ có thêm thời gian rảnh rỗi chăm lo cho gia đình và tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội.

Lợi ích khi sử dụng Cô Ba Care

Hồ sơ rõ ràng

Mọi thông tin hồ sơ lý lịch của người lao động đều được bảo chứng pháp lý rõ ràng.

Đạo đức nghề nghiệp

Đạo đức nghề nghiệp được đánh giá hàng đầu, không gian lận, không nói dối, không lừa lọc.

Đào tạo chuyên môn

Tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn theo tiêu chuẩn Hospitality của khách sạn.

Học tập rèn luyện

Văn hóa doanh nghiệp và môi trường rèn luyện tích cực giúp người lao động ổn định phát triển.

Câu chuyện thành công

Before
After
Deep Teeth Whitening – Linda Mayers

This is the term used when combining one or more dental treatments to enhance the appearance of your smile.

Treatment stages:

 • In-chair teeth whitening generally involves the application of a whitening.
 • Take-home teeth whitening requires a set of custom made trays to fit your teeth.
 • Factors such as smoking, poor oral hygiene and diet can affect the longevity of the results.
Before
After
Five crowns within 48 hours with Salma Kingston

Crowns are needed when a tooth has a significant amount of structural damage and a normal filling would not be adequate.

Treatment stages:

 • Heavily filled teeth that have broken or that are likely to break in the near future.
 • Teeth with old amalgam fillings often crack around the filling causing pain when chewing.
năm
kinh nghiệm
nhân viên
tích cực
khách hàng
thân thiết
đối tác
doanh nghiệp

Online Appointment

 • Inlays restoration

  An inlay is a restoration which lies inside the cusps of the tooth

  $1,190
  $1,020
 • Fixed Implant

  A fixed overdenture is attached to your jaw with dental implants. The advantage of this system is that you only need 4-6 implants to replace all the teeth on your upper or lower jaw.

  $779
  $659
 • Oral Health Consultation

  If you are looking for the best long-term, healthy option to replacing missing teeth look no further than implant supported overdentures.

  $80
  $55
 • Standard Whitening

  The teeth whitening process involves the use of a bleaching agent, which is applied directly to the teeth to lighten them through a chemical process.

  $99
  $79
 • Standard Whitening

  The teeth whitening process involves the use of a bleaching agent, which is applied directly to the teeth to lighten them through a chemical process.

  $99
  $79
 • Fixed Implant

  A fixed overdenture is attached to your jaw with dental implants. The advantage of this system is that you only need 4-6 implants to replace all the teeth on your upper or lower jaw.

  $779
  $659
 • Inlays restoration

  An inlay is a restoration which lies inside the cusps of the tooth

  $1,190
  $1,020
 • Oral Health Consultation

  If you are looking for the best long-term, healthy option to replacing missing teeth look no further than implant supported overdentures.

  $80
  $55